1965 - LAWATAN D.Y.M.M YANG DIPERTUAN AGONG KE DEWAN LATEHAN MARA - GALERI MARA

© MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)